bannire publicitaire haute Haut-Beaujolais banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
soyadlar       Yerler       statistikler       Aramak      

Jean BAIZET

Renk erkek/kad n :
Ku ak say s : Ki iyi g ster :
ocuklar ile Marie BARRAUD (10 mart 1778 - 5 mart 1816)
Atalar a ac na bak Jeanne Marie BAIZET (8 ekim 1805 - 12 nisan 1868)
Atalar a ac na bak Pierre BAIZET (16 mayýs 1807 - 9 mayýs 1808)
Atalar a ac na bak Jean Marie BAIZET (17 nisan 1809 - 30 nisan 1809)
Atalar a ac na bak Benoite BAIZET (25 kasým 1810 - 29 nisan 1880)
Atalar a ac na bak Jean Marie BAIZET (24 þubat 1813)
ocuklar ile Magdelaine THOZET (4 mayýs 1788 - 20 ekim 1861)
Atalar a ac na bak Marguerite BAIZET (14 Haziran 1817)
Atalar a ac na bak Jeanne Marie Claudine BAIZET (26 ekim 1818 - 8 ekim 1819)
Atalar a ac na bak Jeanne Marie BAIZET (16 þubat 1820 - 8 þubat 1840)
Atalar a ac na bak Jean Marie BAIZET (21 Haziran 1822 - 25 mayýs 1900)
Atalar a ac na bak Catherine BAIZET (29 aralýk 1824 - 29 mayýs 1905)
?
?
  ?
Benoit BAIZET
( 0Calculée/:/1748 - 10/September/1805 )
 
   ?
  ?
  ?
Voir liste de descendance Jean BAIZET
( 20/November/1776 - 14/November/1836 )
  ?
  ?
   ?
Claudine LEPY
( 0Calculée/:/1748 - 14/December/1827 )
 
  ?
?
?