bannire publicitaire haute Haut-Beaujolais banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
soyadlar       Yerler       statistikler       Aramak      

Philibert ROCHETTE

Renk erkek/kad n :
Ku ak say s : Ki iyi g ster :
François LAROCHETTE
( ? - 25/11/1802 )
Atalar a ac na bak François LAROCHETTE
( 27/10/1787 - 16/11/1837 )
  Marie GOBET
Atalar a ac na bak Philippe ROCHETTE
( 15/05/1824 - 17/01/1865 )
 
  Atalar a ac na bak Jean CINQUIN
( 04/février/1743 - 14/01/1803 )
 Atalar a ac na bak Françoise CINQUIN
( 02/décembre/1781 - 09/09/1834 )
 Atalar a ac na bak Claudine MELINAND
( 06/03/1749 - 26/01/1810 )
Philibert ROCHETTE
( 02/août/1863 - ? )
 Atalar a ac na bak Claude COLOVRAY
( 29/août/1762 - 08/05/1843 )
 Atalar a ac na bak Philibert COLLEVRAY
( 24/11/1794 - 03/09/1876 )
  Atalar a ac na bak Marie METRAT
( 20/05/1762 - 15/10/1816 )
Atalar a ac na bak Claudine COLLEVRAY
( 18/05/1838 - 31/07/1888 )
 
 Atalar a ac na bak Joseph LARGE
( 30/04/1758 - 11/03/1814 )
Atalar a ac na bak Françoise LARGE
( 12/09/1804 - 24/10/1841 )
Atalar a ac na bak Jeanne PASSOT
( 07/août/1769 - 02/03/1837 )