bannire publicitaire haute Haut-Beaujolais banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
soyadlar       Yerler       statistikler       Aramak      

Philibert DEPARDON

Ku ak say s G r nt leme t r

Atalar listesi


Ku ak 1
Philibert DEPARDON (Calculée : 1856 - 12 ocak 1860)

Ku ak 2
Jean Marie DEPARDON (21 mart 1823 - 6 nisan 1900) <-- babas Philibert DEPARDON
Anne GELIN (3 aralýk 1829 - 16 eylül 1907) <-- annesi Philibert DEPARDON

Ku ak 3
Jean DEPARDON (7 þubat 1786 - 19 aralýk 1857) <-- babas Jean Marie DEPARDON
Claudine SAVOYE (12 aðustos 1792 - 24 nisan 1874) <-- annesi Jean Marie DEPARDON
Joseph GELIN (18 aralýk 1801 - 3 mayýs 1842) <-- babas Anne GELIN
Antoinette JUILLARD (11 Haziran 1804) <-- annesi Anne GELIN

Ku ak 4
Humbert DEPARDON (? - 12 kasým 1790) <-- babas Jean DEPARDON
Anne JAMBON (4 ocak 1763 - 13 mayýs 1829) <-- annesi Jean DEPARDON
Philibert SAVOYE (13 aralýk 1757 - 9 ekim 1826) <-- babas Claudine SAVOYE
Vincelette METRAT (29 Haziran 1765 - 12 kasým 1835) <-- annesi Claudine SAVOYE
Philippe GELIN (6 temmuz 1745 - 10 mart 1825) <-- babas Joseph GELIN
Françoise DAILLIER (5 kasým 1757 - 7 þubat 1813) <-- annesi Joseph GELIN
Pierre JUILLARD (16 aðustos 1772 - 16 aðustos 1844) <-- babas Antoinette JUILLARD
Françoise SANGOUARD (11 ocak 1775 - 28 aralýk 1835) <-- annesi Antoinette JUILLARD

Ku ak 5
Claude DEPARDON (20 ocak 1704 - 27 mart 1760) <-- babas Humbert DEPARDON
Marie MELINAND (3 þubat 1711) <-- annesi Humbert DEPARDON
Claude SAVOYE (18 eylül 1711 - 4 ekim 1766) <-- babas Philibert SAVOYE
Antoinette DUPONT (26 nisan 1720 - 5 aralýk 1795) <-- annesi Philibert SAVOYE
Denis METRAS (3 nisan 1732 - 30 aralýk 1782) <-- babas Vincelette METRAT
Jeanne DEFODON (30 aðustos 1730 - 1 ocak 1797) <-- annesi Vincelette METRAT
Claude GELIN (3 mayýs 1722 - 20 ocak 1791) <-- babas Philippe GELIN
Marie LARDET (2 eylül 1722 - 28 ekim 1758) <-- annesi Philippe GELIN
Pierre DAILLIER (10 þubat 1728 - 12 temmuz 1783) <-- babas Françoise DAILLIER
Marie GELIN (19 kasým 1728 - 21 aðustos 1801) <-- annesi Françoise DAILLIER
Pierre JUILLARD <-- babas Pierre JUILLARD
Marie LAVAL <-- annesi Pierre JUILLARD
Jean Baptiste SANGOUARD (autour de 1727 - 14 eylül 1796) <-- babas Françoise SANGOUARD
Marie VINCENT (1 kasým 1742 - 2 þubat 1784) <-- annesi Françoise SANGOUARD


Toplam 29 Ki iler / 5 Ku ak (max=31)

 

Bu sayfalar Oxy-gen s r m 1.39 ile kuruldu.