bannire publicitaire haute Gnalogie banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
Nazwisk       Miejsc urodzenia       Statystyka       Szukac      

4ème arrondissement (France)

Event type choice :NarodzinyMa eñstwo mier autreAll

5 Marzec 1859Ma eñstwo miedzy Jean Marie METRAT i Françoise PATISSIER
3 Styczeñ 1888 mier z/od Claudine SANGOUARD
22 PaŸdziernik 1903Narodziny z/od Camille RAYNAUD
22 Listopad 1906Ma eñstwo miedzy Jean Marie BARRE i Hélène Jeanne DURY
7 Styczeñ 1909Ma eñstwo miedzy Louis ANDRIOT i Marie Antonine BURTIN
13 Lipiec 1915 mier z/od Eugénie SANGOIS
28 Wrzesieñ 1920Ma eñstwo miedzy Jean Marie MOREL i Estelle Henriette FRANÇOIS
29 Maj 1926 mier z/od Eugène Louis SANGOIS
6 Luty 1950 mier z/od Jean BESSON
28 Styczeñ 1953 mier z/od Louis Jean CINQUIN
20 PaŸdziernik 1960 mier z/od Marie Antoinette SANLAVILLE
14 Grudzieñ 1967Ma eñstwo miedzy Georges Henri DEYZAC i Francine Emilia LARGE
30 Sierpieñ 1989 mier z/od Alfred DUBOIS

 

Te strony powsta y za pomoc Oxy-gen w wersji 1.39.