bannire publicitaire haute Gnalogie banniere1
menu de navigation principal vertical du site Voyageur de Mémoire
Généalogies

                 
Nazwisk       Miejsc urodzenia       Statystyka       Szukac      

Antibes (France)

Event type choice :NarodzinyMa eñstwo mier autreAll

2004 mier z/od Louis BOYER
9 Lipiec 1938Ma eñstwo miedzy Constantin COTTA i Lucie LACONDEMINE
21 Grudzieñ 1939Ma eñstwo miedzy Marcel POULY i Henriette Eugénie BRUNEL
16 Lipiec 1964 mier z/od Marie DELORME
18 Czerwiec 1987 mier z/od Auguste Florentin BIDAUD
11 PaŸdziernik 1990 mier z/od Jacques SANGOUARD
26 Maj 2009 mier z/od Marguerite CAMPANA

 

Te strony powsta y za pomoc Oxy-gen w wersji 1.39.